Rozstrzygnięcie konkursu – Akumulator Społeczny pow. kartuski

67 0

Publikujemy wyniki pierwszego konkursu 2018 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY – powiat kartuski  

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

Ocenę formalną przeszło 5 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lokalna komisja konkursowa oceniła wszystkie aplikacje i wybrała wnioski do dofinansowania.

Wyniki konkursu można pobrać poniżej. Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl. 

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie inicjatyw i projektów w sferach pożytku publicznego to 14 500 złotych

Wyniki z innych części regionu można znaleźć na stronie AKUMULATOR SPOŁECZNEGO.

Skip to content