Powiatowe Forum III Sektora

92 0

Szanowni Państwo,

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konferencji Powiatowe Forum III Sektora, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Kartuzach i Zgorzałem. Tegoroczne forum w całości poświęcone będzie rozwojowi współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi w obszarze kultury.

Konferencję podzielono na dwie części.

Pierwsza cześć odbędzie się w dniu 8 czerwca br. w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach i jest skierowana przede wszystkim do młodzieży. Pragniemy młodym osobom przybliżyć ideę i rolę działalności organizacji pozarządowych w życiu społecznym.

Druga część odbędzie się w dniach 8-9 czerwca br. w Zgorzałem i będzie okazją do wspólnej dyskusji nad rozwojem współpracy samorządów z sektorem pozarządowym w zakresie kultury.

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji prosimy o wypełnienie załączonych formularzy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Aby wziąć udział w obu częściach konferencji należy wypełnić obydwa formularze. Zapraszamy maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji pozarządowej.

Organizatorzy:

Część I, 8 czerwca 2018 r., Kartuzy

Powiat Kartuski, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku i Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego

Część II, 8-9 czerwca 2018 r., Zgorzałe

Powiat Kartuski, Fundacja Edukacji i Działań Społecznych, Fundacja Słoneczne Wzgórze i Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego

Skip to content