Żukowski Fundusz Młodzieżowo-Senioralny

596 0

Żukowski Fundusz Młodzieżowo- Senioralny to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców gminy Żukowo. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Fundusz budowany jest w partnerstwie z Gminą Żukowo.

Żukowski Fundusz Młodzieżowo- Senioralny jest współfinansowany przez Gminę Żukowo  zgodnie z Zarządzeniem Nr 289/2023 BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2024 roku pn. „Żukowski Fundusz Młodzieżowy” w obszarze Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz „Żukowski Fundusz Senioralny” w obszarze Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Aby pobrać regulamin wystarczy kliknąć tutaj.

Pierwsze spotkanie informacyjnie odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 o godz. 16.00 w Kartuzach, Jeziorna 2/33 (siedziba Fundacji Edukacji i Działań Społecznych).

Drugie spotkanie natomiast odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 o godz. 16.00 w tym samym miejscu.

Skip to content