Żukowski Fundusz Młodzieżowo- Senioralny  –   Konkurs grantowy  II nabór

146 0

Spotkanie informacyjnie 7 czerwca 2023  godz. 16,15 ,00 w Żukowie, w sali Urzędu Gminy połączone z szkoleniem pt. Jak napisać prawidłowo Wniosek do Konkursu

Żukowski Fundusz Młodzieżowo- Senioralny  –   Konkurs grantowy  II nabór

Żukowski Fundusz Młodzieżowo- Senioralny to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców gminy Żukowo.
Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Fundusz budowany jest w partnerstwie z Urzędem Gminy Żukowo.

ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU

Żukowski Fundusz Młodzieżowo- Senioralny jest współfinansowany przez Urząd Gminy Żukowo zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2023 BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2023 roku pn. „Żukowski Fundusz Młodzieżowy” w obszarze Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz „Żukowski Fundusz Senioralny” w obszarze Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach konkursu można się ubiegać o następujący rodzaj dofinansowania:

• na działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1 000 zł lub grant do 6 000 zł),

Dofinansowanie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na realizację projektów na obszarze Gminy Żukowo i/lub na rzecz jej mieszkańców!

Termin składania wniosków od 1 czerwca do 21 czerwca 2023
Więcej informacji, wzór harmonogramu oraz budżetu i regulamin konkursu dostępne na stronie: https://fundacjaeds.pl/index.php/2023/04/23/wniosek-o-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-grantowego-zukowski-fundusz-mlodziezowo-senioralny/

Skip to content