Żukowski Fundusz Młodzieżowo-Senioralny w Gminie Żukowo – III Nabór

262 0

Żukowski Fundusz Młodzieżowo- Senioralny to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców gminy Żukowo.

Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Fundusz budowany jest w partnerstwie z Urzędem Gminy Żukowo.

Żukowski Fundusz Młodzieżowo- Senioralny jest współfinansowany przez Urząd Gminy Żukowo zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2023 BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO z dnia 16 lutego 2023 r.. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2023 roku pn. „Żukowski Fundusz Młodzieżowy” w obszarze Nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz „Żukowski Fundusz Senioralny” w obszarze Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach konkursu można się ubiegać o następujący rodzaj dofinansowania na działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1 000 zł lub grant do 6 000 zł).

Nabór do konkursu: od 10 lipca do 30 lipca 2023

Regulamin dostępny tutaj: https://fundacjaeds.pl/wp-content/uploads/2023/07/3-REGULAMIN-23.docx

Skip to content