Konkurs 2018 gmina Żukowo: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego

96 0

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY Gmina Żukowo

– wsparcie na realizację Waszych pomysłów!

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć?
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego działających na terenie gminy Żukowo; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego mieszkańców gminy Żukowo.

Nabór wniosków trwa od 15 sierpnia do 5 września 2018.

Projekty mogą być realizowane w okresie od 15 września do 10 grudnia 2018.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację działań ze sfer pożytku publicznego, tj. w sferze:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Rodzaje dofinansowania:

– Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego,

– Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego.

 Działania powinny być realizowane na obszarze i/lub na rzecz ich mieszkańców Gminy Żukowo!

Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronach Funduszu: www.akumulatorspoleczny.pl i Operatora: www.fundacjaeds.pl  . Bieżące informacje także na: www.facebook.com/akumulatorspoleczny

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line.

Zachęcamy także do udziału w spotkaniach informacyjnych i konsultacjach projektów, gdzie animatorzy pomogą dopracować wnioski.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Projekty mogą być realizowane w okresie od 15 września  do 10 grudnia 2018.

UWAGA:

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z Operatorem.

 W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorem  Funduszu.

 Przypominamy także, o możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem.

Spotkanie informacyjne:

21.08.2018r. godz. 16:00 Urząd Gminy Żukowo

27.08.2018 r. godz. 16:00 Fundacja EDS Kartuzy

Konsultacje projektów:

28.08.2018 godz. 14:00 – 18:00 Fundacja EDS Kartuzy

Operator konkursu:

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych

83-300 Kartuzy ul. Jeziorna 2/33

Tel. 58 684 05 59

e-mail: cop@fundacjaeds.pl

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę  Żukowo w ramach regrantingu Akumulator Społeczny- „Wsparcie Finansowe i Merytoryczne Organizacji Pozarządowych w Gminie Żukowo” oraz w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Skip to content