Akumulator Społeczny

70 0

Zachęcamy do udziału w dodatkowym konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i oraz Gminę  Żukowo w ramach regrantingu Akumulator Społeczny- „Wsparcie Finansowe i Merytoryczne Organizacji Pozarządowych w Gminie Żukowo”.

Termin dodatkowego naboru wniosków: od 5 września 2017 od godz. 12:00 do 25 września 2017 do godz. 12:00.

 Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację działań ze sfer pożytku publicznego, tj. w sferze:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Rodzaje dofinansowania:

– Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego,

– Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego.

 Działania powinny być realizowane na obszarze i/lub na rzecz ich mieszkańców Gminy Żukowo!

UWAGA: Nie we wszystkich naborach można się ubiegać o wsparcie do 5000zł. Szczegóły znajdują się w generatorze wniosków Witkac.pl.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Projekty mogą być realizowane w okresie od 2 października do 15 grudnia 2017.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz.

UWAGA:

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z Operatorem.

 W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami Funduszu, działającymi na wskazanych wyżej obszarach!

 Przypominamy także, o możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem.

Operator konkursu:

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych

83-300 Kartuzy ul. Jeziorna 2/33

Tel. 58 684 05 59

e-mail; cop@fundacjaeds.pl

Skip to content