Czas start! Rusza Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY w Powiecie Kartuskim i w Gminie Żukowo

92 0

Czas start! Rusza Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY w Powiecie Kartuskim i w Gminie Żukowo

aż 550 000 zł w 2021 roku na projekty realizowane na obszarze Pomorza!

  • 25 000 zł w 2021 roku na projekty realizowane w Powiecie Kartuskim
  • oraz dodatkowo w Gminie Żukowo 37 600 zł !

    Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie! Nowy, bo tworzony w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozpoczynamy nabór do Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY!

Zapraszamy do składania wniosków na:

– inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1000 zł lub grant do 6 000 zł)

– na wsparcie rozwoju młodej organizacji pozarządowej (grant do 10.000 zł)

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Kiedy?
Nabór wniosków trwa od 18 czerwca:
– do 18 lipca 2021 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego
– do 18 sierpnia 2021 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.

Projekty mogą być realizowane w terminach:

– od 1 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego

– od 10 września do 15 grudnia 2021 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.
Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Regulamin konkursu DO POBRANIA TUTAJ.

Bieżące informacje są także na: http://www.facebook.com/akumulatorspoleczny.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line. UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

Zachęcamy do kontaktu z Operatorami i organizacjami współpracującymi, które działają na Waszym terenie. Sprawdź jak blisko Ciebie jest Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY: http://akumulatorspoleczny.pl/kontakt/

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

ORAZ W GMINIE ŻUKOWO

Nabór wniosków w Gminie Żukowo:

Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie witkac.pl:

  • od 18 czerwca do 18 lipca 2021 r. dla inicjatyw lub projektu ze sfery pożytku publicznego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 lipca 2021 r. (pierwszy etap zakończy się do 26 lipca 2021r.)

PULA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 2021 na inicjatywy na obszarze i/lub na rzecz mieszkańców Gminy Żukowo wynosi 37 600 zł, w tym:

  • 18 800 zł na realizację projektów w obszarze kultury, sztuki ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • 18 800 zł na realizację projektów w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Regulamin konkursu DO POBRANIA TUTAJ.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze lokalnego Operatora Funduszu:
Fundacja Edukacji i Działań Społecznych – powiat kartuski
ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy, cop@fundacjaeds.pl, tel. 58 684 05 59

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Żukowo oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content