Głosowanie na kandydatki/ów do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego

68 0

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego zaprasza organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatki/ów do VII kadencji Rady. Wybory odbywają się w trybie głosowania powszechnego przez internet lub dostarczenie kart do głosowania do sekretariatu komisji wyborczej – Centrum Organizacji Pozarządowych przy Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach, ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy.
Opis procesu wyborów i ich organizacji zawarty jest w załączniku Procedura wyboru ROPPK, gdzie podano wszelkie informacje dotyczące zgłaszania kandydatów, przebiegu wyborów oraz formularze związane z wyborami.

Głosować można do dnia 8.07.2021 r. (termin nieprzekraczalny) poprzez przesłanie skanu wypełnionej Karty do głosowania na kandydata/-ki wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cop@fundacjaeds.pl z dopiskiem Wybory ROPPK 2021 – głosowanie
lub
poprzez dostarczenie wypełnionej Karty do głosowania na kandydata/-ki wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do biura COP w siedzibie Fundacji Edukacji i Działań Społecznych przy Jeziorna 2/33 w Kartuzach do godziny 15.00.

UWAGA Każda organizacja zarejestrowana i działająca na terenie powiatu kartuskiego może oddać jeden głos na  jedną  dowolnie wybraną osobę z listy kandydatów/-ek. Zgodnie z procedurą wyborczą karty muszą być opatrzone czytelnym podpisem osób/osoby uprawnionych statutowo do reprezentowania danej organizacji.
Lista kandydatów:
1.  Domaszke  Alicja – Koło Gospodyń Wiejskich /Stężyca
2.  Florczyk Mariusz – Fundacja Słoneczne Wzgórze /Stężyca
3.  Kowalewska  Elżbieta – Fundacja Kaszubska /Kartuzy
4.  Hormański  Zbigniew – Fundacja Fantom /Leźno, gm. Żukowo
5.  Rek  Zbigniew – Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby  /Kartuzy
6. Smentoch Jan – Stowarzyszenie Rolnik  Stara Huta, gm. Sierakowice
7. Teterycz Marek – Europejska Fundacja Promocji Kultury Wyspa Artystów / Sitno, gm.    Żukowo
8. Walkusz Kazimierz – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Stężycy
9. Zaborowski Patryk- Kartuski Klub Kicboxingu REBELIA / Kartuzy

Skip to content