Konkurs Akumulator Społeczny

96 0

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności w powiecie kartuskim? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych (zarejestrowanej nie wcześniej niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku i której roczny budżet nie przekracza 25000 zł)  i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków: od 1 do 31 lipca 2017. 

Rodzaje dotacji:

  • Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
    • Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego

W tym roku dodatkowe granty ze środków Urzędu Gminy w Żukowie dla młodych organizacji i grup nieformalnych:

  • Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej
  • Grant do 5000 zł na projekt ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

UWAGA:

Operator zastrzega sobie unieważnienie konkursu w przypadku niepodpisania umowy z Urzędem Gminy Żukowo.
Nabór wniosków o dotacje na rozwój młodych organizacji będzie prowadzony jako odrębny konkurs! Planowany czas przyjmowania aplikacji: od 15 lipca do 15 sierpnia 2017.

 W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Termin realizacji projektów:  od 16 sierpnia do 15 grudnia 2017.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line  (system Witkac) i wypełnić formularz. 

UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.
 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami Funduszu (powiat kartuski Fundacja Edukacji i Działań Społecznych) i udziału w organizowanych spotkaniach informacyjnych!

Przypominamy także, o możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem.

Terminy Spotkań informacyjnych:

15 lipiec 2017 godz. 11:00 w Kartuzach ul. Jeziorna 2 II piętro

19 lipiec godz.15:00 w Urzędzie Gminy Żukowo

Terminy konsultacji:

 Kartuzy, ul. Jeziorna 2 (II piętro):

 12.07 godz.13:00 – 15:00

 15.07 godz. 12:00 – 14:00

 18.07 godz. 11:00 – 15:00

 Żukowo, Urząd Gminy:

19.07 godz. 16:00 – 18:00

Zapisy na konsultacje mailowo: cop@fundacjaeds.pl lub telefonicznie 58 684 05 59.

Fundusz Akumulator Społeczny powstał w ramach zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany”,   dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Skip to content