Zgłaszanie kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego (Aktualizacja 17.06.2021)

73 0

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do VII kadencji Rady i wzięcia udziału w wyborach. Wybory odbędą się w trybie głosowania powszechnego przez internet lub dostarczenie kart zgłoszeń i głosowania do sekretariatu komisji wyborczej – Centrum Organizacji Pozarządowych przy Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach, ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy. Opis procesu wyborów i ich organizacji zawarty jest w załączniku Procedura wyboru ROPPK, gdzie podano wszelkie informacje dotyczące zgłaszania kandydatów, przebiegu wyborów oraz formularze związane z wyborami.

Kandydatów/-ki należy zgłaszać do dnia 10.06.2021 r. (termin nieprzekraczalny) :

poprzez przesłanie skanu wypełnionej Karty zgłoszenia kandydata/-ki wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cop@fundacjaeds.pl z dopiskiem Wybory ROPPK 2021

lub

poprzez dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia kandydata/-ki wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do biura COP w siedzibie Fundacji Edukacji i Działań Społecznych przy Jeziorna 2/33 w Kartuzach do godziny 15.00.

(Aktualizacja) Poniżej znajdziecie Państwo wykaz kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego.

Skip to content