Żukowski Fundusz Młodzieżowo- Senioralny

89 0

Żukowski Fundusz Młodzieżowo- Senioralny to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców gminy Żukowo.

Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Fundusz budowany jest w partnerstwie z Urzędem Gminy Żukowo.

ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU

Żukowski Fundusz Młodzieżowo- Senioralny jest współfinansowany przez Urząd Gminy Żukowo zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2023 BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2023 roku pn. „Żukowski Fundusz Młodzieżowy” w obszarze Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz „Żukowski Fundusz Senioralny” w obszarze Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach konkursu można się ubiegać o następujący rodzaj dofinansowania:

• na działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1 000 zł lub grant do 6 000 zł),

Dofinansowanie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na realizację projektów na obszarze Gminy Żukowo i/lub na rzecz jej mieszkańców!

Termin składania wniosków od 21 kwietnia do 15 maja 2023

Link do wniosku o dotację: https://www.interankiety.pl/f/K9Pz25JD

Wniosek o dotację do pobrania w wersji PDF: https://fundacjaeds.pl/wp-content/uploads/2023/05/Wniosek-o-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-grantowego-Zukowski-Fundusz-Mlodziezowo-Senioralny.pdf

Regulamin: https://fundacjaeds.pl/wp-content/uploads/2023/04/REGULAMIN-23-Z.docx

Wzór budżetu: https://fundacjaeds.pl/wp-content/uploads/2023/04/Wzor-budzetu-Zukowski-Fundusz-Mlodziezowo-Senioralny_EDS.docx

Wzór harmonogramu: https://fundacjaeds.pl/wp-content/uploads/2023/04/Harmonogram-Zukowski-Fundusz-Mlodziezowo-Senioralny_EDS.docx

Skip to content