Seminarium „Budowanie systemu wsparcia dla III sektora”

71 0

W imieniu partnerów projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych” zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na seminarium nt.

Budowanie systemu wsparcia dla III sektora w województwie pomorskim.

Seminarium odbędzie się w dniu 15 maja br. w godz.11.00 – 15.00 w sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres: aleksandra.leja@fundacjarc.org.pl do 14 maja 2012r. Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska osób chcących wziąć udział w konferencji, nazwę instytucji oraz numer telefonu.

Skip to content