ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W GMINIE ŻUKOWO

116 0

Przedstawiamy wynik oceny merytorycznej wraz z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej w ramach konkursu: Akumulator Społeczny – „Wsparcie Finansowe i Merytoryczne Organizacji Pozarządowych w Gminie Żukowo”

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Żukowo oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Skip to content