Nowa Jakość w Gminie Żukowo

79 0

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych rozpoczęła od września 2011r. realizację projektu „Nowa Jakość w Gminie Żukowo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2.

Wszystkie informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie internetowej:

www.nowajakoscgminy.fundacjaeds.pl

Skip to content