Ruszamy z Lokalną Akademią Wolontariatu

859 0
Lokalna Akademia Wolontariatu to kolejny projekt Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Gminie Żukowo.
Kapitał społeczny, bazujący m.in. na zaufaniu, współdziałaniu, mamy w naszym kraju na dosyć
niskim i niezadowalającym poziomie. Wolontariat, zwłaszcza wśród młodych osób, może
zdecydowanie wpłynąć na budowanie poczucia ich odpowiedzialności, solidarności i współdziałania.
Działania te najczęściej podejmowane są z innymi osobami, w grupie, co pozwala osiągnąć więcej
niż w pojedynkę. Dodatkowo dochodzi aspekt brania odpowiedzialności, niepozostawania
obojętnym, na sprawy innych, swojego otoczenia, czy dobra wspólnego, a przede wszystkim brania
spraw w swoje ręce, zaradności. W Polsce oprócz wolontariatu młodzieżowego (Szkolne Koła
Wolontariatu) następuje powolny rozwój Wolontariatu Senioralnego który sprzyja koncepcji
aktywnego starzenia się. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (World Health
Organization, WHO), aktywne starzenie się to proces tworzenia optymalnych możliwości w zakresie
zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa w celu zwiększenia jakości życia ludzi w okresie starości.
W gminie Żukowo funkcjonuje łącznie 183 organizacje pozarządowe z czego 116 jest
zarejestrowanych w KRS, 33 UKS i Kluby Sportowe, 8 OSP, 14 Stowarzyszeń zwykłych ( rejestr
Starostwo Powiatowe ) i 12 KGW w rejestrze ARMIR.


Jaki jest cel projektu?
Celem podejmowanych działań jest wzrost aktywności obywatelskiej, zwiększanie aktywności
społecznej mieszkańców z terenu Gminy Żukowo; uzupełnianie działań gminy w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządu, wsparcie dzieci i młodzieży oraz seniorów w realizacji
pomysłów na rzecz lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń i inicjatyw z
udziałem mieszkańców gminy np. działania pro senioralne np. Spotkania Seniorów, powołania Rady
Seniora, pro młodzieżowe itp.;.
Ponadto wspieranie aktywności lokalnej podejmowanej na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego poprzez realizację inicjatyw skierowanych na rzecz społeczności gminy Żukowo.

Realizacja projektu
W projekcie zrealizujemy szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, grupy minimum 16 osobowej, zorganizujemy staże dla 6 uczestników szkolenia w organizacjach. Przeprowadzimy również inicjatywy wolontariackie dla wybranych uczestników.

Więcej informacji wkrótce!
Skip to content