O Nas

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych powstała w 2006 roku. Fundacja jest organizacją pozarządową działającą na terenie powiatu kartuskiego od 2008 roku. Głównym celem działalności jest wspieranie rozwoju edukacji, uczenia się przez całe życie oraz działania na rzecz społeczeństwa lokalnego. Zajmujemy się realizacją projektów szkoleniowych, promocyjnych, projektów dotyczących kultury, wykluczenia społecznego i ubóstwa. Fundacja podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i kultury oraz aktywizacją zawodową osób w różnym wieku i z różnych środowisk, również marginalizowanych.