Start projektu „Cudze chwalicie, Swego nie znacie….” w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO

137 0

15 czerwca rusza nowy projekt „Cudze chwalicie, Swego nie znacie….” w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO.

W jego ramach przewidywane jest 12 ( po 3 w powiecie chojnickim, kartuskim, kościerskim i gdańskim) spotkań oraz indywidualne konsultacje z wybranymi organizacjami na temat strategii działań promocyjnych organizacji zajmujących się działalnością lokalną.

Wartość zadania to 122 040 zł w tym 118 380 zł pochodzi z dofinansowania w ramach rządowego programu funduszu inicjatyw obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO

Projekt przewiduje wzmocnienie pomorskich organizacji obywatelskich z powiatów w działaniach statutowych poprzez budowania potencjału marketingowego środowiska trzeciego sektora działających lokalnie. W ramach oferty chcemy odpowiedzieć na pytanie często zadawane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych „Jak robić?” promocję w organizacji, gdy mamy mało czasu, pieniędzy, ludzi. Z jakich rozwiązań korzystać, aby łatwiej realizować pomysły promocyjne?

Celem jest wzmocnienie potencjału NGO działających lokalnie poprzez budowanie/stworzenie Planu działań promocyjnych dla 12 organizacji z powiatów: kartuskiego, gdańskiego, kościerskiego i chojnickiego czego efektem będzie wzmocnienie inicjatyw nieformalnych, wzmocnienie współpracy z samorządem oraz budowanie partnerstw wewnątrz-sektorowych i międzysektorowych.

Rekrutacja do projektu na podstawie zgłoszeń i możliwości działań na rynku lokalnym w okresie do
czerwca 2022 roku. Informacje o naborze umieszczone zostaną na stronach internetowych powiatowych COP w Chojnicach, Kartuzach, Kościerzynie i w PruszczuGdańskim oraz będą upubliczniane na spotkaniach z lokalnymi organizacjami.
Szkolenia/warsztaty w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju dla 2 grup szkoleniowych. Przewidujemy udział od 1 do 3 osób z jednej organizacji.

Skip to content