Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem projektu jest wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w zakresie realizacji celów społecznych, w tym przede wszystkim tworzenia miejsc pracy dla osób z kategorii wykluczenia społecznego ale także celów biznesowych, które trwałość tych miejsc mają zapewnić. 

Skip to content