Powiatowe Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej

Problem trudności rozwoju ekonomii społecznej już dawno został dostrzeżony w UE. Aby ekonomia społeczna mogła się prężnie rozwijać niezbędne jest tworzenie trwałej i kompetentnej infrastruktury wsparcia. Taką infrastrukturą może być Powiatowy Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej w Kartuzach. Ośrodek świadczący pomoc i doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej w okresie 01.06.2012 do 31.12.2012r. Projekt jest współfinansowany  ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012.

W powiecie kartuskim zostały założone 3 spółdzielnie socjalne z czego przy pomocy Fundacji Edukacji i Działań Społecznych (oferenta)2-ie ( 2009 i 2010 r.) Obecnie przy pomocy samorządu powstają dalsze 2 spółdzielnie socjalne w Kartuzach.  Spółdzielnie socjalne stwarzają szansę na skuteczne rozwiązywanie problemów osób, które mają największe trudności z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym (w tym głównie na rynku pracy). Ustawa uzupełnia istniejące regulacje w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej. Zapewnia warunki do powstawania nowych podmiotów społeczno-gospodarczych, które staną się alternatywnymi miejscami pracy dla osób wymagający integracji społecznej. Spółdzielnia socjalna jest to forma prawna przedsiębiorstwa mająca umożliwić jej członkom, którymi mogą być zasadniczo tylko osoby wykluczone społecznie i dotknięte przez los (bezrobotni, niepełnosprawni itp.), powrót do uregulowanego życia społecznego i rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Spółdzielnie socjalne mają służyć wypełnianiu zadań w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji osób ją tworzących przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa.

Głównym celem  projektu jest  podniesienie poziomu wsparcia dla podmiotów ekonomi społecznej oraz podniesienie wiedzy i umiejętności personelu podmiotów ekonomi społecznej w zakresie zarządzania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Ponadto projekt ma za zadanie wsparcie nowo utworzonych podmiotów ekonomi społecznej i poprawę mobilności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego.

Adresatami projektu są osoby pracujące w Podmiotach Ekonomii Społecznej - 12 osób, oraz osoby które chcą założyć podmioty ekonomii społecznej - 28 osób (osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne).

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z bezpłatnych Szkoleń, Doradztwa oraz Coaching’u.  Podczas trwania projektu będzie także otwarte 3 razy w tygodniu Biuro Obsługi Klienta.

Tematyką szkoleń i doradztw będzie przygotowanie do założenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Podczas trwania szkoleń będzie zorganizowany catering i drobny poczęstunek dla uczestników projektu.


Projekt jest współfinansowany  ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012

Wyszukiwanie

Klub Przedszkolaka

Spółdzielnia Socjalna II

CookiesAccept

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem