Regulamin newslettera

1. Wydawcą newslettera jest Fundacja Edukacji i Działań Społecznych zwana dalej Fundacją.

2. Newsletter jest wysyłany przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanego dalej Newsletterem.

3. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdego użytkownika poczty email, który potwierdzi chęć otrzymywania Newslettera.

4. Zamówienie i potwierdzenie subskrypcji Newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:

  • wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.fundacjaeds.pl,
  • zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu,
  • kliknięciu przycisku "zamawiam",
  • aktywacji konta za pompcą linku w otrzymanej zwrotnej wiadomości email.

Po wykonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem Newslettera.

5. Rezygnacja subskrybenta z usługi Newslettera następuje poprzez wysłanie rezygnacji z zarejestrowanego adresu email.

6. Zamówienie przez subskrybenta Newslettera  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych subskrybenta przez Fundację jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) z zagwarantowaniem użytkownikowi usługi wszelkich praw wynikających z niniejszej ustawy w tym zakresie.

7. Dane osobowe podane przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będą publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.

8. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi Newsletter. W przypadku dokonania zmiany regulaminu Fundacja poinformuje o tym fakcie subskrybentów e-mailem.

9. Fundacja ma prawo do usunięcia adresu e-mail dowolnego subskrybenta z listy użytkowników bez podania przyczyny.

Wyszukiwanie

Klub Przedszkolaka

Spółdzielnia Socjalna II

CookiesAccept

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem